Skip to Main Navigation

România – Documente de Politică Urbană - Notă informativă : Creșterea și Declinul Orașelor din România (Rumano)

Zonele urbane conduc la succesul economic, de mediu și social al unei țări sau regiuni și, pe măsură ce ne străduim să deblocam întregul potențial al orașelor, ar trebui să se acorde mai multă atenție amenajării spațiale. Adesea trecută cu vederea, planificarea spațială joacă un rol esențial în modelarea orașelor, deoarece are un impact direct asupra tuturor celor trei piloni de dezvoltare. În general, există o relație cauză-efect între performanța economică, calitatea spațiului construit și infrastructura publică, cu impact direct asupra investițiilor, creșterii demografice și prosperității. Acest rezumat discută despre creșterea neuniformă și extinderea urbană și modalitățile de a o atenua.

Información

Descargas

INFORME COMPLETO

Versión oficial del documento (puede incluir firmas, etc.)

  • Versión oficial (PDF)
  • TXT*
  • Total Downloads** :
  • Download Stats
  • *La versión texto es una versión realizada con reconocimiento óptico de caracteres, sin corregir. Esta versión se ofrece únicamente en beneficio de los usuarios que cuentan con una conexión lenta.