Documentos e informes

Buscar/Consultar documentos


  

PERFECCIONAR POR:

Rango de fechas específicas

Vea más +
Vea más +
  • Mostrar 1 - 20 de 30 resultados
  • Muestre resultados en grupos de
  • 10
  • 20
  • 50
Descargar a Excel [x]
Air Pollution Management in Kosovo (Euskera,Albanés)

Informe AUS0001229 JAN 01, 2020

Kosovo - Healing Land for the Future (Euskera,Albanés)

Documento de trabajo 143816 JAN 01, 2020

Albania - Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing (Euskera,Albanés)

Informe 145850 JUL 01, 2019

Breaking the Cycle of Roma Exclusion in the Western Balkans (Vol. 2) : Executive Summary (Euskera,Albanés)

Documento de trabajo 135191 MAR 01, 2019

Robayo,Monica; Millan,Natalia

Kosovo Social Assistance Scheme Study : Assessment and Reform Options (Euskera,Albanés)

Informe AUS0000628 MAR 01, 2019

Regional Roma Survey Briefs : Seksionet Rajonale të Studimit të Romëve (Euskera,Albanés)

Resumen 135842 JAN 01, 2019

Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (Euskera,Albanés)

Evaluación ambiental SFG4296 APR 25, 2018

A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (Albanés,Euskera)

Publicación 121482 NOV 01, 2017

Golubovic, Katarina

OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (Euskera,Albanés)

Documento de auditoría AUD0009684 OCT 30, 2017

Myftiu,Jonida

Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (Euskera,Albanés)

Documento de trabajo ACS21442 OCT 01, 2017

Cojocaru,Alexandru

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 117415 SEP 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 112769 JAN 01, 2017

Harley,Georgia; Said,Agnes Cristiana

Albania - Promoting women's access to economic opportunities (Euskera,Albanés)

124530 JAN 01, 2017

Buitrago Hernandez,Sandra Paola; Davalos,Maria Eugenia; Munoz Boudet,Ana Maria; Rodriguez Chamussy,Lourdes

Título del documento Fecha del documento Número del informe Tipo de documento También avilable en
Air Pollution Management in Kosovo (Euskera,Albanés)
Vea más +
JAN 01, 2020 AUS0001229 Informe
Kosovo - Healing Land for the Future (Euskera,Albanés)
Vea más +
JAN 01, 2020 143816 Documento de trabajo
Albania - Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing (Euskera,Albanés)
Vea más +
JUL 01, 2019 145850 Informe
Breaking the Cycle of Roma Exclusion in the Western Balkans (Vol. 2) : Executive Summary (Euskera,Albanés)
Vea más +
MAR 01, 2019 135191 Documento de trabajo
Kosovo Social Assistance Scheme Study : Assessment and Reform Options (Euskera,Albanés)
Vea más +
MAR 01, 2019 AUS0000628 Informe
Regional Roma Survey Briefs : Seksionet Rajonale të Studimit të Romëve (Euskera,Albanés)
Vea más +
JAN 01, 2019 135842 Resumen
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 5) : Lista e kontrollit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS) : për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit (Euskera,Albanés)
Vea más +
MAY 01, 2018 SFG2300 Evaluación ambiental
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (Euskera,Albanés)
Vea más +
APR 25, 2018 SFG4296 Evaluación ambiental
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 4) : Plani i menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e rruges automobilistike Muzak Topia per ne kalane e Beratit bashkia Berat (Euskera,Albanés)
Vea más +
JAN 01, 2018 SFG2300 Evaluación ambiental
Albania - Public expenditure and financial accountability (PEFA) : performance assessment report : Shqipëria - Shpenzimet publike dhe përgjegjësia financiare (PEFA) : raporti i vlerësimit të performances (Euskera,Albanés)
Vea más +
DEC 01, 2017 124573 Documento de trabajo
A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (Albanés,Euskera)
Vea más +
NOV 01, 2017 121482 Publicación
OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (Euskera,Albanés)
Vea más +
OCT 30, 2017 AUD0009684 Documento de auditoría
Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (Euskera,Albanés)
Vea más +
OCT 01, 2017 ACS21442 Documento de trabajo
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)
Vea más +
SEP 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 3) : Plan I menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e zonës Qafa e Pazarit Qyteti i Gjirokastrës (Euskera,Albanés)
Vea más +
AUG 01, 2017 SFG2300 Evaluación ambiental
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime NGA Europa Lindore e Qendore (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime nga Europa lindore e qendore (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (Albanés,Euskera)
Vea más +
JAN 01, 2017 112769 Documento de trabajo
Albania - Promoting women's access to economic opportunities (Euskera,Albanés)
Vea más +
JAN 01, 2017 124530