Documentos e informes

Buscar/Consultar documentos


  

PERFECCIONAR POR:

Rango de fechas específicas

Vea más +
Vea más +
  • Mostrar 1 - 20 de 23 resultados
  • Muestre resultados en grupos de
  • 10
  • 20
  • 50
Descargar a Excel [x]
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (Euskera,Albanés)

Evaluación ambiental SFG4296 APR 25, 2018

A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (Albanés,Euskera)

Publicación 121482 NOV 01, 2017

Golubovic, Katarina

OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (Euskera,Albanés)

Documento de auditoría AUD0009684 OCT 30, 2017

Myftiu,Jonida

Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (Euskera,Albanés)

Documento de trabajo ACS21442 OCT 01, 2017

Cojocaru,Alexandru

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 117415 SEP 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 117415 JUN 01, 2017

Petkova,Svetozara; Harley,Georgia

Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 112769 JAN 01, 2017

Harley,Georgia; Said,Agnes Cristiana

Albania - Promoting women's access to economic opportunities (Euskera,Albanés)

Nota sobre políticas 124530 JAN 01, 2017

Buitrago Hernandez,Sandra Paola; Davalos,Maria Eugenia; Munoz Boudet,Ana Maria; Rodriguez Chamussy,Lourdes

Kosovo - Energy Sector Cleanup And Land Reclamation Project : resettlement plan : Plani i veprimit për zhvendosje (Euskera,Albanés)

Plan de reasentamiento SFG2490 JUL 01, 2016

Nguyen,Linh Van

Results of the Kosovo 2015 : labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë : punëtore 2015 në Kosovë (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 108798 JUN 01, 2016

Portraits of poverty and inequality in Albania (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 110582 JAN 01, 2016

E. Dávalos,María; Thomo,Ledia

Maternity leave and women’s labor market status in Kosovo : five key messages : Pushimi i lehonisë dhe gjendja e tregut të punës për gratë në Kosovë : pesë mesazhe kyçe (Euskera,Albanés)

Documento de trabajo 124373 SEP 21, 2015

Davalos,Maria Eugenia; Elezaj,Ereblina; Thurau,Julianna Flanagan; Rodriguez Chamussy,Lourdes

Results of the Kosovo 2014 labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore 2014 në Kosovë (Albanés,Euskera)

Documento de trabajo 98068 JUN 01, 2015

Título del documento Fecha del documento Número del informe Tipo de documento También avilable en
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 5) : Lista e kontrollit të planit të menaxhimit mjedisor dhe social (PMMS) : për ndriçimin e rrugës hyrëse të qytetit të Përmetit (Euskera,Albanés)
Vea más +
MAY 01, 2018 SFG2300 Evaluación ambiental
Kosovo - Digital Economy Project : environmental assessment : Korniza e menaxhimit social dhe mjedisor (Euskera,Albanés)
Vea más +
APR 25, 2018 SFG4296 Evaluación ambiental
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 4) : Plani i menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e rruges automobilistike Muzak Topia per ne kalane e Beratit bashkia Berat (Euskera,Albanés)
Vea más +
JAN 01, 2018 SFG2300 Evaluación ambiental
Albania - Public expenditure and financial accountability (PEFA) : performance assessment report : Shqipëria - Shpenzimet publike dhe përgjegjësia financiare (PEFA) : raporti i vlerësimit të performances (Euskera,Albanés)
Vea más +
DEC 01, 2017 124573 Documento de trabajo
A guide : first time in court or at a courthouse : Udhëzues për herë të parë në gjykatë dhe për herë të parë në gjykim (Albanés,Euskera)
Vea más +
NOV 01, 2017 121482 Publicación
OST audited financial statements for the year ended Dec 31, 2016 : Albania P122233 SAMP (Part 1) SAI Audit report on Ndihma Ekonomike Program FY 2016 (ALB) (Euskera,Albanés)
Vea más +
OCT 30, 2017 AUD0009684 Documento de auditoría
Kosovo jobs diagnostic : Diagnoza e vendeve të punës Kosovë (Euskera,Albanés)
Vea más +
OCT 01, 2017 ACS21442 Documento de trabajo
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)
Vea más +
SEP 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Albania - Project for Integrated Urban Economic Development : environmental assessment (Vol. 3) : Plan I menaxhimit mjedisor e social për rehabilitimin e zonës Qafa e Pazarit Qyteti i Gjirokastrës (Euskera,Albanés)
Vea más +
AUG 01, 2017 SFG2300 Evaluación ambiental
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime NGA Europa Lindore e Qendore (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Towards effective enforcement of uncontested monetary claims : lessons from Eastern and Central Europe : Drejt zbatimit efektiv te kerkesave te pakundershtuara per detyrimet monetary : mesime nga Europa lindore e qendore (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2017 117415 Documento de trabajo
Fast-tracking the resolution of minor disputes : experience from EU member states : Përshpejtimi i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të vogla: përvojë nga Shtetet Anëtare të BE-së (Albanés,Euskera)
Vea más +
JAN 01, 2017 112769 Documento de trabajo
Albania - Promoting women's access to economic opportunities (Euskera,Albanés)
Vea más +
JAN 01, 2017 124530 Nota sobre políticas
Kosovo - Energy Sector Cleanup And Land Reclamation Project : resettlement plan : Plani i veprimit për zhvendosje (Euskera,Albanés)
Vea más +
JUL 01, 2016 SFG2490 Plan de reasentamiento
Results of the Kosovo 2015 : labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë : punëtore 2015 në Kosovë (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2016 108798 Documento de trabajo
Portraits of poverty and inequality in Albania (Albanés,Euskera)
Vea más +
JAN 01, 2016 110582 Documento de trabajo
Maternity leave and women’s labor market status in Kosovo : five key messages : Pushimi i lehonisë dhe gjendja e tregut të punës për gratë në Kosovë : pesë mesazhe kyçe (Euskera,Albanés)
Vea más +
SEP 21, 2015 124373 Documento de trabajo
Results of the Kosovo 2014 labour force survey : Rezultatet e anketës së fuqisë punëtore 2014 në Kosovë (Albanés,Euskera)
Vea más +
JUN 01, 2015 98068 Documento de trabajo
Kosovo - Country Environmental Analysis : Vlerësimi i kostos së degradimit mjedisor, rishikimi institucional dhe rishikimi i shpenzimeve publike për mjedisin (Albanés,Euskera)
Vea más +
JAN 01, 2013 75029 Análisis ambiental del país