Documentos e informes

Buscar/Consultar documentos


  

PERFECCIONAR POR:

Rango de fechas específicas

Vea más +
Vea más +
  • Mostrar 1 - 20 de 633 resultados
  • Muestre resultados en grupos de
  • 10
  • 20
  • 50
Descargar a Excel [x]
Taking Stock : Recent Economic Developments of Vietnam – Special Focus : Vietnam's Tourism Developments - Stepping Back from the Tipping Point- Vietnam's Tourism Trends, Challenges and Policy Priorities (Vietnamita)

Documento de trabajo 138475 JUL 01, 2019

Dinh,Viet Tuan; De Kleine Feige,Annette I.; Pham,Duc Minh; Eckardt,Sebastian; Vashakmadze,Ekaterine T.; Kojucharov,Nikola Denchev; Mtonya,Brian G.

Vietnam : Toward a Safe, Clean, and Resilient Water System (Vietnamita)

Documento de trabajo 137207 JUN 03, 2019

Vietnamita, Inglés

How to Design the Vietnam Labor Code to Improve Gender Equality (Vietnamita)

Documento de trabajo 137108 MAY 01, 2019

Vietnamita, Inglés

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 2) : Kế Hoạch cho Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương (Vietnamita)

Plan de reasentamiento SFG5012 APR 01, 2019

Vietnam

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự án Gia, Tỉnh Thanh Hóa (Vietnamita)

Plan de reasentamiento SFG5012 APR 01, 2019

Vietnam

Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Vietnamita)

Documento de trabajo 133788 JAN 23, 2019

Gerner,Franz; Giblett,Mark Alexander; Alatabani,Alwaleed Fareed; Behrend,Oliver Patrick; Eckardt,Sebastian; Santley,David John Vietnamita, Inglés

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Indigenous Peoples Plan : Khung Kế Hoạch Dân Tộc Thiểu Số (Vietnamita)

Plan para los pueblos indígenas SFG5072 JAN 01, 2019

Vietnam Vietnamita, Inglés

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Vietnamita)

Plan de reasentamiento SFG5059 JAN 01, 2019

Vietnam Vietnamita, Inglés

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vietnamita)

Plan de reasentamiento SFG5140 JAN 01, 2019

Vietnam Vietnamita, Inglés

Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Quy Trình (Vietnamita)

Plan de reasentamiento SFG5044 JAN 01, 2019

Vietnam Vietnamita, Inglés

Đấu Thầu Cạnh Tranh Rộng Rãi Trong Nước Qua Mạng : Sổ Tay Hướng Dẫn (Vietnamita)

Informe 138981 JAN 01, 2019

Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Vietnamita)

Plan de reasentamiento SFG5011 DEC 01, 2018

Vietnam Vietnamita, Inglés

Título del documento Fecha del documento Número del informe Tipo de documento También avilable en
Taking Stock : Recent Economic Developments of Vietnam – Special Focus : Vietnam's Tourism Developments - Stepping Back from the Tipping Point- Vietnam's Tourism Trends, Challenges and Policy Priorities (Vietnamita)
Vea más +
JUL 01, 2019 138475 Documento de trabajo
Vietnam : Toward a Safe, Clean, and Resilient Water System (Vietnamita)
Vea más +
JUN 03, 2019 137207 Documento de trabajo Vietnamita, Inglés
How to Design the Vietnam Labor Code to Improve Gender Equality (Vietnamita)
Vea más +
MAY 01, 2019 137108 Documento de trabajo Vietnamita, Inglés
Sustainable Development of Inland Waterways Transport in Vietnam : Strengthening the Regulatory, Institutional and Funding Frameworks : Phát Triển Bền Vững Vận Tải Đường Thủy Nội Địa Tại Việt Nam : Tăng Cường Khuôn Khổ Pháp Lý, Thể Chế Và Tài Chính (Vietnamita)
Vea más +
APR 01, 2019 135742 Documento de trabajo
Strengthening Vietnam’s Trucking Sector : Towards Lower Logistics Costs and Greenhouse Gas Emissions : Tăng cường ngành Vận tải hàng hóa đường bộ Việt Nam : Hướng đến giảm Chi phí Logistics và Phát thải khí nhà kính (Vietnamita)
Vea más +
APR 01, 2019 135753 Documento de trabajo Vietnamita, Inglés
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 2) : Kế Hoạch cho Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương (Vietnamita)
Vea más +
APR 01, 2019 SFG5012 Plan de reasentamiento
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự án Gia, Tỉnh Thanh Hóa (Vietnamita)
Vea más +
APR 01, 2019 SFG5012 Plan de reasentamiento
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Đánh giá chiến lược môi trường và xã hội (Vietnamita)
Vea más +
MAR 01, 2019 SFG5219 Evaluación ambiental Vietnamita, Inglés
Vietnam – Maximizing Finance for Development in the Energy Sector (Vietnamita)
Vea más +
JAN 23, 2019 133788 Documento de trabajo Vietnamita, Inglés
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Environmental Assessment : Khung Quản Lý Môi Trường Và Xã Hội (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 SFG5058 Evaluación ambiental
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Indigenous Peoples Plan : Khung Kế Hoạch Dân Tộc Thiểu Số (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 SFG5072 Plan para los pueblos indígenas Vietnamita, Inglés
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 SFG5059 Plan de reasentamiento Vietnamita, Inglés
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 SFG5140 Plan de reasentamiento Vietnamita, Inglés
Vietnam - Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund : Emission Reductions Program Project : Resettlement Plan : Khung Quy Trình (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 SFG5044 Plan de reasentamiento Vietnamita, Inglés
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 4) : Kế Hoạch Tái Định Cư Cho Thị Xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 SFG5012 Plan de reasentamiento
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan (Vol. 3) : Kế Hoạch tái Định Cư Cho Tiểu Dự Án Thành Phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 SFG5012 Plan de reasentamiento
Đấu Thầu Cạnh Tranh Rộng Rãi Trong Nước Qua Mạng : Sổ Tay Hướng Dẫn (Vietnamita)
Vea más +
JAN 01, 2019 138981 Informe
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Resettlement Plan : Khung Chính Sách Tái Định Cư (Vietnamita)
Vea más +
DEC 01, 2018 SFG5011 Plan de reasentamiento Vietnamita, Inglés
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment (Vol. 3) : Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cho thành phố Yên Bái - Tiểu dự án tỉnh Yên Bái (Vietnamita)
Vea más +
DEC 01, 2018 SFG5020 Evaluación ambiental Vietnamita, Inglés
Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project : Environmental Assessment (Vol. 4) : Đánh giá tác động môi trường và xã hội đối với tiểu dự án Kỳ Anh - tỉnh Hà Tĩnh (Vietnamita)
Vea más +
DEC 01, 2018 SFG5020 Evaluación ambiental Vietnamita, Inglés