Documentos e informes

Buscar/Consultar documentos


  

PERFECCIONAR POR:

Rango de fechas específicas

Vea más +
Vea más +
  • Mostrar 1 - 20 de 40 resultados
  • Muestre resultados en grupos de
  • 10
  • 20
  • 50
Descargar a Excel [x]
Poland catching-up regions 2 - Safer food, better business in Podkarpackie and Lubelskie (Polaco)

Documento de trabajo 127296 MAY 01, 2018

Drozd,Maciej Adam; Kadziauskas,Giedrius; Ristic,Gordana; Zadernowski,Marek Ryszard; Vranic,Goran Inglés

Poland catching-up two regions : fighting smog - energy efficiency and anti-smog in single family buildings in Poland (Polaco)

Documento de trabajo 127331 MAY 01, 2018

Wang,Xiaodong; Sarkar,Ashok; Subbiah,Anand; Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Gula, Andrzej; Kochan,Filip Piotr; Cui, Celia Rong Inglés

Poland catching-up regions - Podkarpackie and Swietokrzyskie : towards more efficient spatial planning (Polaco)

Documento de trabajo 127079 MAY 01, 2018

Ionescu-Heroiu,Marcel; Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Boratyńska, Agnieszka; Tekieli-Bisińska, Dorota; Moldovan,Sandu Ciprian; Dolean,Bogdan Eugen; Mazur,Marcin; Kamiński, Piotr; Piernikowski,Marcin; Mikula, Łukasz; Navarette, Maria; Grochowski, Mirosław; Vintan,Adina Dorina Inglés

Poland catching-up regions 2 : initiative summary report (Polaco)

Documento de trabajo 127356 MAY 01, 2018

Poland catching-up regions 2 : Podkarpackie Innovation Center - implementation report (Polaco)

Documento de trabajo 127353 MAY 01, 2018

Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji (Polaco)

Documento de trabajo 115348 MAR 20, 2017

Gajewski,Maciej; Szczucki,Jan; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel; Wolszczak,Grzegorz Aleksander Inglés

Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnego centrum transferu technologii-podkarpackie pentrum innowacji (Polaco)

Documento de trabajo 115349 MAR 01, 2017

Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Wiatr,Dariusz Krzysztof; Toborowicz,Jerzy Jakub; Malicki,Krzysztof Michal; Kaznowski,Andrzej Jerzy; Żukowski, Michał; Panayotova, Elista; Aridi,Anwar; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel Inglés

Poland catching-up regions : overview report : Poland catching-up regions : raport podsumowuj¥cy inicjatywê (Polaco)

Documento de trabajo 115314 MAR 01, 2017

Inglés

Poland catching-up regions : key regional development dynamics : Poland catching-up regions: kluczowe aspekty rozwoju regionalnego (Polaco)

Documento de trabajo 115350 JAN 01, 2017

Sivaev,Dmitry Inglés

Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration : Poland catching-up regions : rekomendacje dotyczące ułatwień w rejestracji spółek w województwach podkarpackim i świętokrzyskim (Polaco)

Documento de trabajo 115353 JAN 01, 2017

Drozd,Maciej Adam; Sacha,Wojciech Tomasz; Kałużny,Tomasz Inglés

Poland catching-up regions : activating entrepreneurship in deprived areas : Poland catching-up regions: pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach uprzywilejowanych (Polaco)

Documento de trabajo 115354 JAN 01, 2017

Kilroy,Austin Francis Louis; Tekieli-Bisińska,Dorota; Szczucki,Jan; Gajewski,Maciej; Stronkowski,Piotr Karol Inglés

Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis (Vol. 2) : final report (Polaco)

Documento de trabajo 106148 JUN 01, 2016

Inglés

Republic of Poland - Social inclusion in Poland : key challenges and opportunities for support : Integracja społeczna w Polsce - Najważniejsze wyzwania i możliwości wsparcia (Polaco)

Documento de trabajo ACS16592 MAY 01, 2016

Owen,Daniel P.; Morgandi,Matteo; Malarski,Ryszard; Swinkels,Robertus A; Morrica,Valerie Inglés

Chamber of Auditors of Poland : Institutional Analysis (Polaco)

Documento de trabajo 129519 MAY 01, 2016

Activation and public employment services in Poland : enhancing labor market policies for the out-of-work population : Aktywizacja zawodowa I publiczne służby zatrudnienia w Polsce : doskonalenie programów rynku pracy dla osób bezrobotnych (Polaco)

Documento de trabajo 125989 MAR 01, 2016

Morgandi,Matteo; Gatti,Roberta V.; Damerau,Tomas M.; Oberlander,Lisa Johanna; Goraus,Karolina Inglés

Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis : executive summary (Polaco)

Documento de trabajo 106148 DEC 01, 2015

Inglés

A Comparison of Polish Public Sector GAAP With IPSAS (Polaco)

Documento de trabajo 129521 MAY 01, 2015

Inglés

Urban mobility in Rzeszowie : development trends : Mobilność miejska w Rzeszowie : Kierunki rozwoju (Polaco)

Documento de trabajo 97816 JAN 01, 2015

Título del documento Fecha del documento Número del informe Tipo de documento También avilable en
Poland catching-up regions 2 - Safer food, better business in Podkarpackie and Lubelskie (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127296 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up two regions : fighting smog - energy efficiency and anti-smog in single family buildings in Poland (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127331 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions - Podkarpackie and Swietokrzyskie : towards more efficient spatial planning (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127079 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions 2 : initiative summary report (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127356 Documento de trabajo
Poland catching-up regions 2 : Podkarpackie Innovation Center - implementation report (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127353 Documento de trabajo
Application of behavioral techniques to improve tax abrasiveness : results of empirical research conducted in Poland : Zastosowqnie technik behavioralnych w celu poprawy scirgqlnosci podatköw : wyniki badah empirycznych przeprowadzonych w Polsce (Polaco)
Vea más +
JUN 01, 2017 116052 Documento de trabajo
Poland catching-up regions : strengthening the implementation of work-based learning : Rozwój kształcenia w miejscu pracy jako instrument doskonalenia szkolnictwa zawodowego w województwie Świętokrzyskim (Polaco)
Vea más +
APR 01, 2017 115352 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji (Polaco)
Vea más +
MAR 20, 2017 115348 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnego centrum transferu technologii-podkarpackie pentrum innowacji (Polaco)
Vea más +
MAR 01, 2017 115349 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions : overview report : Poland catching-up regions : raport podsumowuj¥cy inicjatywê (Polaco)
Vea más +
MAR 01, 2017 115314 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions : key regional development dynamics : Poland catching-up regions: kluczowe aspekty rozwoju regionalnego (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2017 115350 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration : Poland catching-up regions : rekomendacje dotyczące ułatwień w rejestracji spółek w województwach podkarpackim i świętokrzyskim (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2017 115353 Documento de trabajo Inglés
Poland catching-up regions : activating entrepreneurship in deprived areas : Poland catching-up regions: pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach uprzywilejowanych (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2017 115354 Documento de trabajo Inglés
Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis (Vol. 2) : final report (Polaco)
Vea más +
JUN 01, 2016 106148 Documento de trabajo Inglés
Republic of Poland - Social inclusion in Poland : key challenges and opportunities for support : Integracja społeczna w Polsce - Najważniejsze wyzwania i możliwości wsparcia (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2016 ACS16592 Documento de trabajo Inglés
Chamber of Auditors of Poland : Institutional Analysis (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2016 129519 Documento de trabajo
Activation and public employment services in Poland : enhancing labor market policies for the out-of-work population : Aktywizacja zawodowa I publiczne służby zatrudnienia w Polsce : doskonalenie programów rynku pracy dla osób bezrobotnych (Polaco)
Vea más +
MAR 01, 2016 125989 Documento de trabajo Inglés
Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis : executive summary (Polaco)
Vea más +
DEC 01, 2015 106148 Documento de trabajo Inglés
A Comparison of Polish Public Sector GAAP With IPSAS (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2015 129521 Documento de trabajo Inglés
Urban mobility in Rzeszowie : development trends : Mobilność miejska w Rzeszowie : Kierunki rozwoju (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2015 97816 Documento de trabajo