Documentos e informes

Buscar/Consultar documentos


  

PERFECCIONAR POR:

Rango de fechas específicas

Vea más +
Vea más +
  • Mostrar 1 - 20 de 41 resultados
  • Muestre resultados en grupos de
  • 10
  • 20
  • 50
Descargar a Excel [x]
Poland catching-up regions 2 : initiative summary report (Polaco)

Documento de trabajo 127356 MAY 01, 2018

Poland catching-up regions - Podkarpackie and Swietokrzyskie : towards more efficient spatial planning (Polaco)

Documento de trabajo 127079 MAY 01, 2018

Ionescu-Heroiu,Marcel; Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Boratyńska, Agnieszka; Tekieli-Bisińska, Dorota; Moldovan,Sandu Ciprian; Dolean,Bogdan Eugen; Mazur,Marcin; Kamiński, Piotr; Piernikowski,Marcin; Mikula, Łukasz; Navarette, Maria; Grochowski, Mirosław; Vintan,Adina Dorina Inglés,

Poland catching-up regions 2 : Podkarpackie Innovation Center - implementation report (Polaco)

Documento de trabajo 127353 MAY 01, 2018

Poland catching-up two regions : fighting smog - energy efficiency and anti-smog in single family buildings in Poland (Polaco)

Documento de trabajo 127331 MAY 01, 2018

Wang,Xiaodong; Sarkar,Ashok; Subbiah,Anand; Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Gula, Andrzej; Kochan,Filip Piotr; Cui, Celia Rong

Poland catching-up regions 2 - Safer food, better business in Podkarpackie and Lubelskie (Polaco)

Documento de trabajo 127296 MAY 01, 2018

Drozd,Maciej Adam; Kadziauskas,Giedrius; Ristic,Gordana; Zadernowski,Marek Ryszard; Vranic,Goran Inglés,

Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji (Polaco)

Documento de trabajo 115348 MAR 20, 2017

Gajewski,Maciej; Szczucki,Jan; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel; Wolszczak,Grzegorz Aleksander Inglés,

Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnego centrum transferu technologii-podkarpackie pentrum innowacji (Polaco)

Documento de trabajo 115349 MAR 01, 2017

Wolszczak,Grzegorz Aleksander; Wiatr,Dariusz Krzysztof; Toborowicz,Jerzy Jakub; Malicki,Krzysztof Michal; Kaznowski,Andrzej Jerzy; Żukowski, Michał; Panayotova, Elista; Aridi,Anwar; Kriss,Paul; Ionescu-Heroiu,Marcel Inglés,

Poland catching-up regions : overview report : Poland catching-up regions : raport podsumowuj¥cy inicjatywê (Polaco)

Documento de trabajo 115314 MAR 01, 2017

Inglés,

Poland catching-up regions : key regional development dynamics : Poland catching-up regions: kluczowe aspekty rozwoju regionalnego (Polaco)

Documento de trabajo 115350 JAN 01, 2017

Sivaev,Dmitry Inglés,

Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration : Poland catching-up regions : rekomendacje dotyczące ułatwień w rejestracji spółek w województwach podkarpackim i świętokrzyskim (Polaco)

Documento de trabajo 115353 JAN 01, 2017

Drozd,Maciej Adam; Sacha,Wojciech Tomasz; Kałużny,Tomasz Inglés,

Poland catching-up regions : activating entrepreneurship in deprived areas : Poland catching-up regions: pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach uprzywilejowanych (Polaco)

Documento de trabajo 115354 JAN 01, 2017

Kilroy,Austin Francis Louis; Tekieli-Bisińska,Dorota; Szczucki,Jan; Gajewski,Maciej; Stronkowski,Piotr Karol

Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis (Vol. 2) : final report (Polaco)

Documento de trabajo 106148 JUN 01, 2016

Inglés,

Republic of Poland - Social inclusion in Poland : key challenges and opportunities for support : Integracja społeczna w Polsce - Najważniejsze wyzwania i możliwości wsparcia (Polaco)

Documento de trabajo ACS16592 MAY 01, 2016

Owen,Daniel P.; Morgandi,Matteo; Malarski,Ryszard; Swinkels,Robertus A; Morrica,Valerie Inglés,

Chamber of Auditors of Poland : Institutional Analysis (Polaco)

Documento de trabajo 129519 MAY 01, 2016

Activation and public employment services in Poland : enhancing labor market policies for the out-of-work population : Aktywizacja zawodowa I publiczne służby zatrudnienia w Polsce : doskonalenie programów rynku pracy dla osób bezrobotnych (Polaco)

Documento de trabajo 125989 MAR 01, 2016

Morgandi,Matteo; Gatti,Roberta V.; Damerau,Tomas M.; Oberlander,Lisa Johanna; Goraus,Karolina Inglés,

Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis : executive summary (Polaco)

Documento de trabajo 106148 DEC 01, 2015

Inglés,

A Comparison of Polish Public Sector GAAP With IPSAS (Polaco)

Documento de trabajo 129521 MAY 01, 2015

Inglés,

Título del documento Fecha del documento Número del informe Tipo de documento También avilable en
Poland catching-up regions 2 : initiative summary report (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127356 Documento de trabajo
Poland catching-up regions - Podkarpackie and Swietokrzyskie : towards more efficient spatial planning (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127079 Documento de trabajo Inglés,
Poland catching-up regions 2 : Podkarpackie Innovation Center - implementation report (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127353 Documento de trabajo
Poland catching-up two regions : fighting smog - energy efficiency and anti-smog in single family buildings in Poland (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127331 Documento de trabajo
Poland catching-up regions 2 - Safer food, better business in Podkarpackie and Lubelskie (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2018 127296 Documento de trabajo Inglés,
Application of behavioral techniques to improve tax abrasiveness : results of empirical research conducted in Poland : Zastosowqnie technik behavioralnych w celu poprawy scirgqlnosci podatköw : wyniki badah empirycznych przeprowadzonych w Polsce (Polaco)
Vea más +
JUN 01, 2017 116052 Documento de trabajo
Poland catching-up regions : strengthening the implementation of work-based learning : Rozwój kształcenia w miejscu pracy jako instrument doskonalenia szkolnictwa zawodowego w województwie Świętokrzyskim (Polaco)
Vea más +
APR 01, 2017 115352 Documento de trabajo Inglés,
Poland catching-up regions : setting up regional financial instruments and their distribution mechanism : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnych instrumentów finansowych i mechanizmów ich dystrybucji (Polaco)
Vea más +
MAR 20, 2017 115348 Documento de trabajo Inglés,
Poland catching-up regions : designing regional technology transfer office - Podkarpackie center for innovation : Poland catching-up regions : tworzenie regionalnego centrum transferu technologii-podkarpackie pentrum innowacji (Polaco)
Vea más +
MAR 01, 2017 115349 Documento de trabajo Inglés,
Poland catching-up regions : overview report : Poland catching-up regions : raport podsumowuj¥cy inicjatywê (Polaco)
Vea más +
MAR 01, 2017 115314 Documento de trabajo Inglés,
Poland catching-up regions : key regional development dynamics : Poland catching-up regions: kluczowe aspekty rozwoju regionalnego (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2017 115350 Documento de trabajo Inglés,
Poland catching-up regions : recommendations for easier business registration : Poland catching-up regions : rekomendacje dotyczące ułatwień w rejestracji spółek w województwach podkarpackim i świętokrzyskim (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2017 115353 Documento de trabajo Inglés,
Poland catching-up regions : activating entrepreneurship in deprived areas : Poland catching-up regions: pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach uprzywilejowanych (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2017 115354 Documento de trabajo
Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis (Vol. 2) : final report (Polaco)
Vea más +
JUN 01, 2016 106148 Documento de trabajo Inglés,
Republic of Poland - Social inclusion in Poland : key challenges and opportunities for support : Integracja społeczna w Polsce - Najważniejsze wyzwania i możliwości wsparcia (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2016 ACS16592 Documento de trabajo Inglés,
Chamber of Auditors of Poland : Institutional Analysis (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2016 129519 Documento de trabajo
Activation and public employment services in Poland : enhancing labor market policies for the out-of-work population : Aktywizacja zawodowa I publiczne służby zatrudnienia w Polsce : doskonalenie programów rynku pracy dla osób bezrobotnych (Polaco)
Vea más +
MAR 01, 2016 125989 Documento de trabajo Inglés,
Toward an innovative Poland : the entrepreneurial discovery process and business needs analysis : executive summary (Polaco)
Vea más +
DEC 01, 2015 106148 Documento de trabajo Inglés,
A Comparison of Polish Public Sector GAAP With IPSAS (Polaco)
Vea más +
MAY 01, 2015 129521 Documento de trabajo Inglés,
Doing business in Poland 2015 : comparing business regulations for domestic firms in 18 cities with 188 other economies : Doing business w Polsce 2015 : porównanie regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki krajowe w 18 miastach ze 188 innymi gospodarkami (Polaco)
Vea más +
JAN 01, 2015 100924 Documento de trabajo Inglés,